CUMHURBAŞKANLIĞI , SPYKER ŞEHİTLERİNİN HAKLARINA DAİR YASA TASARISINI PARLAMENTO’YA GÖNDERİR.

  • 3-04-2019, 12:09
  • 305
POLİTİKA

 Bağdat - INA

 

Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in görüşme ve onaylama amacıyla Parlamento’ya kabul ettiği, hava üssü suçu (Spyker) şehitlerinin haklarına ilişkin bir yasa tasarısı yayınladı.

17-3-2019 tarihlerinde gönderilen tasarı, Spyker hava üssünün kurbanları, kalıntıları bulunmayanlar veya henüz bulunmayanlar bulunmamış ve şehitlerin yanı sıra Savunma Bakanlığı'ndaki tüm haklarından yararlananların mağdurları olarak kabul ediliyor.

Yasa ayrıca, şehitlerin toplu mezarlarının açılması ve kalıntıların ailelerine devredilmesine ilişkin prosedürlerin, Sağlık Bakanlığı'nın DNA eşleştirme prosedürlerini tamamlaması şartıyla, kanuna oy verme tarihinden en geç (6) ay sonra yapılmasını şart koşuyor.

Kanun tasarısı, Spyker suçu faillerinin herhangi bir genel veya özel afla örtülmemesi ve sınırlama hükümleriyle cezalandırılmaması gerektiğini, yargı makamlarının failleri, katılımcıları, hissedarları, asistanları, kolaylaştırıcıları veya kışkırtıcıları izlemesi gerektiğini vurguladı.

Taslak yasa, şehit ailelerine maddi ve manevi destek sağlanması ve bunların arsaların dağılımına dahil edilmesi ve inşaat için konut kredisi sağlanması anlamına geliyordu.

Bu projenin nedenleri şehitlerin ailelerine adalet getirmek, adaleti sağlamak ve faillerin cezadan kaçmalarına, mağdurları maddi ve manevi olarak tazmin etmelerine ve uluslararası terör suçları topluluğunu bilgilendirmelerine izin vermemek için sunuldu.