Cumhurbaşkanı Reşid, Irak Merkez Bankası Başkanıyla bir araya geliyor

  • 12-12-2022, 13:54
  • 314
POLİTİKA /EKONOMİ

Bağdat – INA 

Cumhurbaşkanı Abdullatif Camal Reşid, milli gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinin ve sınırların kontrol altına alınmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanının basın ofisinden alınan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Camal Reşid, Bağdat’ta Es Selam Sarayı’nda Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif’i kabul etti. 

Görüşmede, ülkedeki mali ve ekonomik sistemin istikrara kavuşturulması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Irak ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için ölçülü mali politikaların benimsenmesi sürecinde merkez bankasının rolünün önemi ele alındı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı, "Irak'ın milli gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemini" vurgulayarak, "sınırların kontrol altına alınması, yasa dışı sınır geçişlerinin kapatılması ve devlet bütçesine eklenecek gümrük ithalatının organize edilmesi gerektiğini" vurguladı.