Başbakan El-Kazımi, BM Genel Kurul'un 77. Oturumunda Irak’ın konuşmasını yaptı

  • 24-09-2022, 00:33
  • 298
POLİTİKA

Bağdat – INA 
Başbakan Mustafa El-Kazımi New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 77. Oturumunda Irak adına konuşmasını yaptı. 

Başbakan El-Kazımi, BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Csaba Korosi’yi BM Genel Kurul'un 77. oturum başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti, ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ‘’geçtiğimiz yıllarda BM’nin yönetimindeki hayati rolü için en içten teşekkürlerini’’ sundu.

Başbakan El-Kazımi Irak’ın, insan hafızasına derinden kök salmış tarihi bir ülke ve umutun yaşayan bir deneyimini temsil ettiğini belirtti ve Irak halkı ‘’sadece topraklarını DEAŞ'den kurtarmak için değil, bu tehlikeli örgütün insanlığı tehdit etmesini önlemek için de büyük fedakarlıklar’’ yaptığını söyledi.

Başbakan El-Kazımi ‘’Burada özgürlük ve adalet değerlerini savunmak için hayatlarını veren Iraklı şehitleri anıyorum’’ ifadesini kullanarak Irak şehitlerini andı. 

El-Kazımi, Irak askeri güçlerin ‘’DEAŞ ile mücadelede benzersiz yetenekler’’ kazandığını söyledi ve Irak’ın, kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında daha fazla BM desteği almayı dört gözle beklediğini açıkladı. 

Suriye sınırındaki el-Hol kampı konusunda, El-Kazımi ‘’Devlet bakanlıkları ve kurumları Iraklı aileleri El-Hol kampından geri döndermek için çabalarını’’ sürdürdüğünü belirtti. 

Başbakan El-Kazımi, hükümetinin, kurtarılmış bölgelerin yeniden inşası ve altyapının onarımı için kapsamlı bir hükümet programı geliştirdiğine işaret etti. 

Başbakan El-Kazımi ‘’Irak bu kürsüden terörle mücadele bahanesiyle topraklarını kullanmama’’ çağrısını yineleyerek ‘’Birleşmiş Milletler Antında yer alan ilkelere, Uluslararası Kanun kurallarına ve uluslararası ilişkilere saygı gösterilmesi gerektiğini’’ vurguladı ve Irak hükümeti, birikmiş farklılıkları diplomatik kanallardan çözme çağrısı yapan bir yaklaşıma bağlılığını teyit etti.

Başbakan El-Kazımi, mevcut hükümetin, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle adil ve dürüst seçimler yapmak için çalıştığını söyledi. 

Ayrıca El-Kazımi ‘’Irak'taki demokratik süreci koruduğu için’’ Yüksek Dini Merci Seyyid Ali es-Sistani'ye teşekkürlerini sundu. 

Irak’ta yaşanan siyasi krizle ilgili Başbakan El-Kazımi ‘’Siyasi güçler, hükümetin kurulması konusunda anlaşamadılar ve bu da siyasi bir tıkanmaya yol açtı’’ ifadesini kullandı ve Hükümetinin, ‘’krizden çıkış yollarını tartışmak için tüm siyasi güçler ve çeşitli taraflar için ciddi ve şeffaf bir diyalog’’ çağrısında bulunduğunu belirtti. 

Başbakan El-Kazımi, Irak hükümetinin ‘’devleti inşa etmek ve prestijini korumak için’’ çalıştığını dile getirdi ve Irak’ın, bölgesel ve uluslararası çevresinde bir istikrar kaynağı olmaya istekli olduğunu vurguladı.

Bölgede yaşanan krizlerle ilgili Başbakan El-Kazımi ‘’Irak, bölgesel krizlere ve bölge ülkeleri arasındaki farklılıklara sürdürülebilir barışçıl çözümler bulmaya ve görüşleri yakınlaştırmaya çalışıyor’’ ifadelerini kullandı ve Bağdat’ın, ‘’mevcut hükümetin uyguladığı dengeli politikanın bir sonucu olarak farklılıkları olan bu ülkeler arasında birçok toplantıya ev sahipliği’’ yaptığını belirtti.

Ayrıca El-Kazımi Bağdat Ortaklık ve İşbirliği Konferansı, Bağdat Zirvesi açıklamasında yer alan önemli tavsiyelerle ortaya çıktığını söyledi.

Başbakan El-Kazım, Irak’ın, ‘’su kaynaklarının kıtlığı ve komşu ülkelerle paylaştığı nehir yataklarının değişmesi, ve projelerin su kotaları üzerindeki etkileri ve kıyıdaş ülkelerin hakça kullanımı dikkate alınmadan kurulması nedeniyle zorlu iklim koşullarından’’ geçtiğini dile getirdi ve ‘’Bu birleşik koşullar, Irak'ı iklim değişikliğine karşı en savunmasız beşinci ülke haline’’ getirdiğini vurguladı.

El-Kazımi, Bölgedeki tüm ülkeleri su sorunlarını uluslararası yasalar ve anlaşmalar uyarınca çözmek için diyaloga çağırdı.
Başbakan El-Kazımi, Irak Hükümetinin, temiz enerji, gazın çıkarılması ve yeşil ekonomi ile ilgili diğer alanlarda önemli stratejik projeler üzerinde çalıştığını belirtti. 

El-Kazımi, Irak'ın çabalarını desteklemek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bunlara uyum sağlamak açısından ulusal politika ve stratejileri uygulamada ilerlemesini sağlamak için çeşitli alanlarda uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Eğitim dosyasında gelince El-Kazımi, ‘’Toplumumuzdaki cehalet oranını azaltmak amacıyla Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Girişimi'ni başlattık’’ dedi ve ‘’halkın Birkaç kesiminin, Irak'ta eğitim sektörünün temellerini sarsan savaşların, çatışmaların ve yolsuzluğun yansımalarından zarar’’ gördüğünü belirtti. 

Başbakan El-Kazımi ‘’Irak’ın çeşitli illerinde yüzlerce okul inşa etmek ve üniversite ve fakülte inşa etme görevlerini kolaylaştırmak için bir kampanya başlattık’’ dedi. 

Filistin davasıyla ilgili El-Kazımi ‘’Irak'ın Filistin davasına ve Filistin halkının meşru haklarını kullanma hakkına ve Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsallıklarına saygı duymaya yönelik sağlam duruşunu teyit ediyoruz’’ dedi.

Suriye kriziyle ilgili El-Kazımi ‘’Suriye'deki tüm taraflar arasında siyasi görüşmeler yapılmasını destekliyoruz’’ dedi ve ‘’Diyalog yoluyla bölgesel ve uluslararası krizlere sürdürülebilir barışçıl çözümler bulma ihtiyacını vurguluyoruz’’ ifadesini kullandı.

El-Kazımi ‘’Bugün Irak'ın karşı karşıya olduğu zorluklar, ortadan kaldırmaya çalıştığımız uzun birikimlerin’’ sonucu olduğunu vurguladı ve ‘’Genç demokratik deneyimimiz hala bir cesaret ve umut ruhuna sahip ve uluslararası toplumun anlayış ve desteğine ihtiyacı var’’ dedi.

Başabakan El-Kazımi ‘’İnsanlara yatırım yapmanın ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bölgesel komşumuz ve uluslararası toplumla işbirliği ve kapsamlı ortaklık içinde uygulamak için çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz’’ ifadesini kullandı.