Petrol Bakanı, Kürdistan bölgesinin sözleşmelerini gözden geçirmenin önemini vurguladı

  • 11-04-2022, 17:09
  • 254
EKONOMİ

Bağdat - INA
Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar İsmail, Kürdistan bölgesinin sözleşmelerini gözden geçirmenin ve Erbil'de yeni bir petrol şirketi kurmanın önemini vurguladı.

Petrol Bakanının basın bürosundan alınan açıklamaya göre, Petrol Bakanı, IKBY heyeti Başkanı Halid Şıvani ile yaptığı ortak basın toplantısında, Petrol Bakanlığının Irak Kürdistan bölgesindeki petrol dosyasının yönetimine ilişkin olarak daha önceden önerilen temel ilkelere bağımlı olduğunu vurguladı. 

Bakan, Temel ilkelerin ''Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin ülkeler ve petrol şirketleriyle yaptığı tüm sözleşme ve anlaşmaların gözden geçirilmesi, değiştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Petrol bakanlığına gönderilmesi olduğuna'' dikkat çekti.

Ayrıca, sözleşmeleri IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığından yeni kurulması gereken bir petrol şirketine devretmek ve bu yeni petrol şirketi federal hükümet tarafından sahipleneceğini belirtti. 

Ayrıca temel ilkelerde, Maliye Bakanlığına ait ham petrol satış ve ihracatından elde edilen tüm gelirlerin yatırılması amacıyla uluslararası bankalardan birinde banka garanti hesabı açılması, Federal Maliye Bakanlığı tarafından gönderilmesinde gecikme olması durumunda, Kürdistan Bölgesi lehine ödemeleri güvence altına almak için bu banka hesabı kullanılır.

Petrol Bakanı, "tüm sorunları çözmek, geçmiş yılların sorunlarının bıraktığı boşluğu azaltmak ve kapatmak ve kamu yararına hizmet edecek şekilde yeni bir işbirliği aşaması başlatmak için ortak çalışmanın'' önemine değindi, ve Kürdistan bölgesi heyetinin yeni bir diyalog ve tartışma turu başlatmak için hükümetiyle istişare etmek üzere geri döneceğini belirtti ve toplantıda ele alınan konular için bölge heyeti üyelerinin anlayışına övgüde bulundu.

Kürdistan Bölgesi heyeti başkanı Halid Şıvani, toplantıların dürüstlükle karakterize edildiğini söyledi ve ''petrol sorununu tüm yönleriyle radikal bir şekilde ele almak için gelecekte bir eylem planı oluşturabilecek mekanizmaların devreye alınması konusunda anlaşmaya'' varıldığını belirtti. 

Şıvani, Petrol ve gaz yasasının tüm sorunları ortadan kaldırmak için en iyi çözüm olduğunu ve bu toplantının Petrol Bakanlığı ile bölgesel hükümet arasındaki işbirliği için iyi bir başlangıç olduğunu vurguladı.