Ulusal Yüksek Sağlık Komitesi, destekleyici çalışma ekipleri oluşturma kararı verdi

  • 29-05-2020, 17:36
  • 637
YERLİ

Bağdat-INA

 

Ulusal Yüksek Sağlık Komitesi Cuma günü, destekleyici çalışma ekipleri ve genişletilmiş bir görev haritası oluşturmaya karar verdi.

 

 

 

Ulusal Yüksek Sağlık Komitesi tarafından yayınlana kararlar şunları içerdi:

 

Birincisi:

 

A- Planlama ekibi Başbakana danışmanı başkanlığında ve aşağıdaki listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliği:

 

1. Petrol Bakanlığı.

2. Maliye Bakanlığı.

3. Planlama Bakanlığı.

4. Sağlık Bakanlığı.

5. Ulusal Güvenlik Danışmanı.

 

 B- Ekip aşağıdaki görevleri üstlenir:

 

1. Koronavirüsü krizi için kısa, orta ve uzun vadeli senaryolar geliştirme.

2. Planlara karşı olduğu en önemli riskleri ve bunları azaltmanın yollarını belirleyin.

3. Öncelikleri ve uygulama programlarını belirtme.

 

 

İkincisi:

 

A- Sağlık Bakanı başkanlığındaki sağlık ekibi ve üyeliği:

 

1- Dr. Hazim Abdul Rezzak el-Cümeyli/ Sağlık Bakanlığı Teknik Müsteşarı.

 

2-Hani Musa Bedir / Sağlık Bakanlığı İdari Müsteşarı.

 

3. Dr. Casim Abdul Aziz el-Hammadavi / Sağlık  Bakanlığı Müsteşarı.

 

4. Dr. Riyaz Abdul Amir el-Hilfi/ Halk Sağlığı Departmanı Genel Müdürü.

 

5. Eczacı Muhammed Kerim / Pazarlama İlaçları ve Tıbbi Malzemeler Genel Şirketi yetkilisi/ Sağlık Bakanlığı .

 

6- Sami Şayi Obaid / İhtisas Merkezleri Otoritesi müdürü/ Sağlık Bakanlığı.

 

7. Dr. Esaat Mehdi Esaat / Halk Sağlığı Bölümü Genel Müdür Yardımcısı / Sağlık Bakanlığı.

 

 

B- Ekip aşağıdaki görevleri üstlenir:

 

1. 2020 tarihli Divani 217 sayılı Kararı uyarınca oluşturulan komitenin çıktılarını onay için arttırmak.

 

2. Ulusal Yüksek Sağlık Komitesinden gerekli desteği belirlemek.

 

 

Üçüncü:

 

A- Maliye Bakanı başkanlığındaki ekonomi ekibi ve aşağıda listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliği:

 

1. Petrol Bakanlığı.

2. Planlama Bakanlığı.

3. İletişim Bakanlığı.

4. Irak Merkez Bankası.

5. Medya ve İletişim Kurumu.

6. Başbakan Danışmanı.

 

B.- Ekip aşağıdaki görevleri yerine üstlenir:

 

 

1. Koronavirüs salgının karşı önleme tedbirlerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

2. Koronavirüs salgının  kriz ve düşük petrol fiyatları ışığında ekonomiyi canlandırmak için acil çözümler sunmak.

 

 

Dördüncüsü:

 

 

A- Planlama Bakanı başkanlığındaki bir gıda ve sosyal güvenlik ekibi ve aşağıda listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliği:

 

1. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı.

2. Ticaret Bakanlığı.

3. Tarım Bakanlığı.

4. Başbakan Danışmanı.

5. Irak Sanayi Federasyonu.

6. Irak Ticaret Odaları Federasyonu.

 

B. Ekip aşağıdaki görevleri yerine üstlenir:

 

1. Piyasadaki temel gıda maddelerinin mevcudiyetini sağlamak.

2. Korunmasız grupları belirlemek ve her biri için gereken mali ve ayni desteği belirleyin.

 

 

 

Beşinci:

 

A- Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı başkanlığında Kamu Tesisleri işleyen ekip ve aşağıda listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliği:

 

1. İçişleri Bakanlığı.

2. Ulaştırma Bakanlığı.

3. Irak Merkez Bankası.

4. Ortak Operasyon Komutanlığı.

5. Ulusal Güvenlik servisi.

6. Sınır Limanları Otoritesi.

 

B. Ekip aşağıdaki görevleri üstlenir:

 

1. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle askıya alınan kamu tesislerini ve hizmetlerini belirleme.

 

 

2. Krizin olası senaryoları ışığında olası çözümler sunmak.

 

Altıncı:

 

 

A- Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri başkanlığındaki komite tarafından verilen kararların uygulanmasını ve aşağıda listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliğini takip eden bir ekip:

 

1. Sağlık Bakanlığı.

2. Valilikler arasındaki koordinasyon için yüce organ.

3. Ulusal Güvenlik Servisi.

4. Sınır Limanları Otoritesi.

5. Maliye Bakanlığı / Gümrük İdaresi.

6. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği / Kabine İşleri ve Komiteler Daire Başkanlığı / Komisyon Raportörü.

7. Bağdat Operasyonları Komutanlığı.

8. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin genel müdürlüğü.

 

B- Ekip aşağıdaki görevleri üstlenir:

 

1. Performansı değerlendirmek için her bir kararı uygulamakla ilgili ana makamlarla iletişim kurmak.

2. Uygulama seviyeleri, pervasızlık ve öneriler hakkında periyodik raporlar gönderin.

 

 

Yedinci:

 

A- Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri başkanlığında ve aşağıda listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliği olan Toplantı Hazırlama ve Raporlama Ekibi:

 

1. Başbakan Danışmanı.

2. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk Departmanı.

 

B- Ekip aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1. Konuların alınması ve taslak kararların önceden olgunlaştırılması.

2. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinde Kabine İşleri ve Komiteler, münhasıran ekip liderinin direktiflerine göre gündemi önceliklere göre hazırlama.

3. Kabine İşleri ve Komiteleri, Ulusal Yüksek Sağlık Komitesinin kararlarını yayınlar ve ilgili yetkililere bildirir.

 

 

 

Sekizinci:

 

 

A- Başbakan Bilgilendirme Dairesi Başkanı ve aşağıda listelenen kuruluşlardan temsilcilerin üyeliği yapan medya ekibi:

 

1. Irak Medya Ağı.

2. Medya ve İletişim Kurumu.

3. Hükümet medya masası.

4. Güvenlik Basın Merkezi.

5. 2020 yılı Komuta Komitesi (217) sözcüsü.

6. Ulusal Yüksek Sağlık Komitesi sözcüsü daha sonra adlandırılacaktır.

 

B- Ekip aşağıdaki görevleri üstlenir:

 

1. Komite kararlarının yayınlanması.

2. Her karara uygun gerekçeyi açıklayın.

3. Kamuoyuna güven vermek ve vatandaşın hükümet tedbirlerine olan güvenini arttırmak.

4. Kamuoyunu izleyin, rahatsızlıkları ele alın ve gerçekleri netleştirmek. 

 

Dokuzuncu: Bu kararın hükümleriyle çelişen herhangi bir metinle çalışmaz.

 

Onuncu: Bu karar verildiği tarihten itibaren uygulanır.

 

 

Irak Haber Ajansı

Telegram: 

https://t.me/inaturkmen

Facebook: 

https://www.facebook.com/IraqHaberAjansi/

INA IOS Uygulaması:

https://apps.apple.com/us/app/ina-app/id1330498651

INA Andorid Uygulaması: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ina.ina